Nazirlər Kabineti vergi və gömrük sahəsində güzəşt və azadolmalar müəyyən edib

11.02.2020 Off By admin

Nazirlər Kabineti vergi və gömrük sahəsində verilmiş güzəşt və azadolmaların dövlət büdcəsinin gəlirlərinə təsirinin qiymətləndirilməsi metodologiyası və həmin güzəşt və azadolmaların reyestrinin aparılması Qaydasını təsdiq edən qərarı izah edib.

Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə, son 15 ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilmiş büdcə-vergi siyasətinin əsas prioritet istiqamətləri qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafı və həmin sektordan daxilolmaların büdcə gəlirlərində xüsusi çəkisinin artırılması olub. Bu məqsədlə qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluşunun təşviqi, ixrac yönümlü istehsalın stimullaşdırılması və daxili bazarın qorunması məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində vergi və gömrük sahəsində bir sıra güzəşt və azadolmalar müəyyən edilib.

NK-nın qəbul edilmiş Qərarında

– vergi və gömrük sahəsində güzəşt və azadolmaların müəyyən edilməsi meyarlarına,

– güzəştlər üzrə büdcə itkilərinin hesablanması metodologiyasına,

– güzəştlərin büdcə gəlirlərinə təsirinin qiymətləndirilməsinə

– və güzəştlərlə bağlı məlumatlara dair mərkəzləşdirilmiş reyestrin aparılmasına dair

tənzimləmələr nəzərdə tutulub.

Təklif edilən metodologiyaya görə güzəştlərin verilməsi

– büdcə itkilərinin hesablanması,

– ölkənin iqtisadi və sosial inkişafı üzrə makroiqtisadi proqnoz göstəriciləri,

– statistik məlumatlar,

– güzəşt tətbiq olunan vergi və mülkiyyət növü,

– vergi ödəyicilərinin bəyannamələri əsasında güzəşt verilən vergitutma bazası,

– idxal-ixrac əməliyyatları,

– dövlət gəlirlərinin proqnozlaşdırılması üzrə hesablamalar və digər əlaqəli məlumatlar əsasında həyata keçiriləcək.

Share